Coaching & Tainingsbureau Siekman

Tel: 06-21812186

E-Mail: info@siekmancoaching.com

Scrable

 

Assessment Training Purser

Het Assessment voor Purser gaat weer een stap verder dan de MPI. Bij het MPI wordt een inschatting gemaakt of je over leidinggevende kwaliteiten beschikt. Bij het assessment moet je duidelijk laten zien dat je er daadwerkelijk over beschikt en hoe jij je leidingevende competenties gaat inzetten.

Wat gaan we doen?

Wij gaan je helpen door middel van gesprekken je competenties goed onder woorden te brengen zodat je duidelijk kan maken wanneer je bepaalde competenties kunt inzetten. We gaan samen met jou proberen verschillende situaties te benoemen en naar competentie in te delen en het effect van je handelen te analyseren.

Verder gaan we meerdere rollenspelen oefenen. Hierbij zal de nadruk liggen op het toepassen van verschillende communicatiemethoden en hoe je deze zo effectief mogelijk kunt inzetten. Bij deze rollenspelen kun je er voor kiezen gebruik te maken van een acteur.

Coaching & Trainingsbureau Siekman levert begeleiding op maat. Dus als je gecoacht wilt worden op andere gebieden zoals presentatie, zelfverzekerdheid, of houding, of mocht je andere vragen hebben met betrekking tot je aanstaande assessment dan willen wij je hier graag bij helpen.

foto's